//=====================================================================================================================// ?> Statistiques de Motosu, , Gifu | Heure locale Motosu, population
Par pays : Par indicatif :

Ville de Motosu

Heure locale à : Motosu

En ce moment à Motosu il est :

Ville : Motosu
Population : 0 habitants
Altitude moyenne : 26 m
Latitude : 35.4732
Longitude : 136.688
Fuseau horaire : Asia/Tokyo
Division administrative 1 : Gifu (0 habitants)
Division administrative 2 : (0 habitants)
Indicatif téléphonique de Motosu : +81 ou 0081
Ville : Motosu est une ville située à : Gifu, Japon.
Code postal de Motosu : Kamisaigou : 501-1178 , Nakasaigou : 501-1177 , Kaminoho : 501-0401 , Gunbu : 501-0402 , Houjuhaitsu : 501-1203 , Nagaya : 501-0412 , Naka : 501-1173 , Gomo : 501-1171 , Kitano : 501-0403 , Ishihara : 501-0405 , Minobe : 501-0413 , Haruchika : 501-0404 , Kosaigou : 501-1176 , Kono : 501-1174 , Soinakajima : 501-1205 , Norimatsu : 501-1183 , Shimosaigou : 501-1175 , Mitsuhashi : 501-0406 , Kamitakaya : 501-0411 , Shimoukai : 501-1172 , Arisato : 501-0415 , Nishikaidenshichikoku : 501-1169 , Murayama : 501-1107 , Ishigami : 501-0410 , Hora : 501-1128 , Nishikaiden'Uenomachi : 501-1168 , Nishiakisawa : 501-1184 , Zuihara : 501-0416 , Kawara : 501-1523

Retourner à : Gifu

Hôtels et hébergements à Motosu

Villes les plus proches de Motosu

Les distances entre Motosu et les villes proches sont calculées à vol d'oiseau.

Carte de Motosu, Gifu

Photos de la ville de Motosu, GifuPhotos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires

Carte Japon